• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size

Biblioteka Publiczna w Miliczu

56-300 Milicz, ul. Piłsudskiego 14
tel./fax. 71 38 40 096 e-mail: bibliotekamilicz@wp.pl

WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH
zaprasza w godzinach:
 
Poniedziałek 10.00 - 18.00
Wtorek 10.00 - 18.00
Środa 10.00 - 15.00
Czwartek 10.00 - 18.00
Piątek 10.00 - 20.00
Sobota 9.00 - 14.00

Karta zgłoszeniowa na Konkurs Poezji Śpiewanej
im. Agnieszki Osieckiej 2017

1.Imię i nazwisko wykonawcy................................................................................................................


2.Adres..................................................................................................................................................


tel............................................................................................................................................................


3.Adres placówki delegującej......................................................................................................................


.................................................................................................................................................................
4.Kategoria .................................................................................................................................................................


5.Tytuł utworu...........................................................................................................................................


autor........................................................................................................................................................


6.Rodzaj akompaniamentu..........................................................................................................................


7.Potrzeby sceniczne................................................................................................................................


8.Informacja o wykonawcach/historia i osiągnięcia
.................................................................................................................................................................


……………………………………………………………………………………………………………………..................


9.Imię i nazwisko, adres, telefon opiekuna.....................................................................................................


...................................................................................................................................................................

 

............................................                                                                     ...............................................
(miejscowość i data                                                                                 (pieczęć instytucji delegującej)
podpis opiekuna - czytelny )